บริษัท

ภาพรวม

ชื่อบริษัท TOBA, INC.
สำนักงานใหญ่ 8-6, Suido 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
จัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1949 (เริ่มกิจการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1906)
ทุนจดทะเบียน 1,148 ล้านเยน
ขายสุทธิ 28,500 ล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018)
กรรมการและผู้ตรวจสอบขององค์กร

ประธานกรรมการบริหาร & กรรมการบริหารที่เป็นตัวแทน

 
Naoyuki Miura

ประธานบริษัท & กรรมการบริหารที่เป็นตัวแทน

 
Shigeyoshi Toba
กรรมการบริหาร
Minoru Endo
กรรมการ
Kenichi Matsunaga
กรรมการ
Tetsuo Chikuni
กรรมการ
Itsuo Tani
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ประจำบริษัทเต็มเวลา
Tooru Hirota
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Shoichi Hirose
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Shinichi Mori
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท
Makoto Hayasaki
จำนวนพนักงาน 232 (ชาย : 153, หญิง : 79, ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018)
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 มีนาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด คอมพิวเตอร์ เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์ก่อสร้างและท่อร้อยสายไฟฟ้า เครื่องตรึง อุปกรณ์บำรุงรักษาทางสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องมือกล อุปกรณ์ในห้องปฏิบัตการ และสารเคมี
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
  3. การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว, มาตรฐาน JASDAQ

Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd.

ชื่อบริษัท Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd.
ที่อยู่ Rm. 921, Yongsheng Building No. 2025 Zhongshan Road West, Shanghai, 200235
โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ +86-21-6481-2233
โทรสาร +86-21-6439-5255
จัดตั้งเมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2008
กรรมการ
ประธานกรรมการ
Minoru Endo
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Tetsuya Kanbayashi
ทุนจดทะเบียน 190 ล้านเยน
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด เครื่องมือไฟฟ้า
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
สำนักงาน
Shenzhen Branch Office
Room120-121,1F,Block B,Bao Yuan Huafeng headquarters economic building,NO.288,Xixiang Avenue,Bao'an District,Shenzhen,Guangdong,518102
โทรศัพท์ +86(755)-2605-0077
โทรสาร +86(755)-2605-0079
Suzhou Branch Office
Rm.509, Xiongdonghuan Building, No1508, Donghuan Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China, 215021
โทรศัพท์ +86(512)-6741-0656
โทรสาร +86(512)-6742-7656

บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท TOBA(THAILAND)CO.,LTD.
ที่อยู่ No.1 MD Tower, 8th Fl, Room E, Soi Bangna-Trad25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ +66-2186-4980
โทรสาร +66-2186-4982
จัดตั้งเมื่อ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012
กรรมการ ประธานบริษัท Tatsuro Tokinoya
ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท
สิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจหลัก
  1. การจำหน่ายและนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด เครื่องมือไฟฟ้า
  2. การให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพในสถานที่ผลิตซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น

ขึ้นด้านบน